Více jak deset let se snažíme spolu s ostatními podobně zaměřenými institucemi představovat český design. Naši práci děláme srdcem. Věříme v kvalitu, tradici s dávkou inovativního designu. Děkujeme Vám za důvěru.

1 — Úvodem

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi (dále označován zájmenem „my“) a kupujícím (dále označován zájmenem „vy“ nebo jen „kupující“) prostřednictvím našeho online shopu. Objednáním zboží na shopfoxgallery.czposkytujete svůj souhlas s tím, že budete vázán podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

2 — Naše kontaktní údaje

Telefon: +420 737 077 200
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Provozovatel: FOX GALLERY s.r.o.
Sídlo: Jaromírova 39, Praha 2, 128 00
IČ: 29311823 DIČ: CZ29311823
Zapsaná:         Městský soud v Praze.

Jsme plátci DPH.

Seznam provozoven: FOX Design shop, Budova GMU, Velké náměstí 140, Hradec Králové Provozní doba: úterý až pátek 10-18 hod, sobota 11-16 hod

FOX Gallery divize FOX Flowers a show room, Karolíny Světlé 31, Praha 1, 110 00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

3 — Kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku vašeho převzetí zakoupeného designu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Berte prosím na vědomí, že nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu, zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti vůči nám. Uvedené ceny jsou v CZK a jsou konečné. Jsme plátci DPH.

4 — Poškození zboží při přepravě

Pokud se zboží poškodilo při přepravě (například rozbité sklo), neposílejte nám ho zpět, ale ihned vyfoťte krabici i její obsah, aby bylo vidět zabalené zboží a následně zboží vyjměte a vyfoťte jej tak, aby bylo vidět jeho poškození. Tyto fotografie zašlete s krátkým mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., reklamaci pak řešíme přímo s naším přepravcem. Reklamaci dopravce příjme maximálně do 3 dní od doručení.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo stranami ujednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.

5 — Jak reklamovat?

Chcete reklamovat zboží? K oznámeným reklamacím se snažíme přistupovat rychle a vstřícně. Pokud nejste z Prahy, vyplňte jednoduchý reklamační formulář, přiložte kopii faktury a spolu se zbožím je odešlete na adresu naší provozovny FOX Gallery, Karolíny Světlé 31, Praha 1. Na obálku prosím připište „reklamace“. Pokud se k nám osobně dostanete, doneste poškozené zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme to osobně.


Záruční lhůta je samozřejmě 24 měsíců, faktura slouží jako záruční list. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Kupující je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem/designérem produktů. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží k nám nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit. Protože se často jedná o kousky vyráběné v malých sériích přímo designéry, prosíme vás o pochopení, vyskytne-li se v průběhu reklamace zdržení, o kterém vás budeme samozřejmě neprodleně informovat. Pokud nebude možné zboží opravit, zašleme vám do 14 dnů na váš účet částku za zboží zpět. Kdybyste potřebovali s reklamací pomoci, poradit, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6 — Výměna a vrácení zboží

Pokud vám zakoupený produkt nesedí, není problém jej vrátit. Zákon nám ukládá 2 týdny, my vám ale necháváme na rozmyšlenou 30 dní.

Pokud nejste z Prahy, vyplňte jednoduchý formulář na vrácení zboží, přiložte kopii faktury a spolu se zbožím je odešlete na adresu naší provozovny FOX Gallery, Karolíny Světlé 31, Praha 1. Na obálku prosím připište „vrácení zboží“. Pokud se k nám osobně dostanete, doneste zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme to na místě. Po obdržení vráceného zboží zašleme zpět odpovídající částku převodem na účet do 14 dnů ode dne našeho přijetí navráceného zboží. Při platbě u nás v hotovosti vám peníze vrátíme na místě opět hotově. Zboží vracejte nové, kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácení nebo výměna se nevztahuje na nákup poukazů.

7 — Cookies

Náš online shop používá k správnému fungování cookies. Procházením a nakupováním u nás souhlasíte s jejich ukládáním. Díky cookies můžeme náš online shop rozvíjet a vylepšovat. Veškeré informace osobního charakteru považujeme za důvěrné a tak s nimi také nakládáme. V případě, že nesouhlasíte s využitím cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „help“ a deaktivovat ukládání souborů cookies ve svém počítači.

8 — Zasílání obchodních sdělení — náš newsletter

O novinkách, nových produktech a příležitostech využít probíhající akce je kupující informován pravidelnými e-maily. Pokud o ně ale nestojíte, jednoduše je přímo v zaslaném newsletteru odhlaste. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem kupujícím. Přihlásit se k jeho pravidelnému odebírání můžete zde.

9 — Ochrana vašich osobních údajů

Informace o zákaznících uchováváme v souladu se zákony ČR. Nákupem souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Informace uchováváme pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tyto osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro doručení zboží. Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naše registrační číslo ve Veřejném registru zpracování osobních údajů je 00020166/002.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce: viz bod 2 - naše kontaktní údaje

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10 — Vlastnická práva designérů zastoupených v našem shopu

Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky realizované návrhy, fotografie na www.foxgallery.cz zůstávají v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví poskytovatelů licence.

11 — Různé

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné nedostatky a mohou být aktualizovány. Prodejce může kdykoliv změnit produkty a služby popsané na svých stránkách. Máme právo tyto podmínky v případě potřeby updatovat či doplňovat.

12 — Informační povinnost pro EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13 — Připomínky & náměty

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakékoli nejasnosti, stížnosti ale třeba i pochvaly, pište rovnou ředitelce FOX Gallery Janě Opatrné na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14 — ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

(neboli Zboží vyrobené či upravované přímo na míru dle požadavků Kupujícího, týká se zejména snubních, zásnubních a jakýchkoli Prstenů obecně, včetně svatebních či večerních šatů a jiných zakázkových oděvů)

FOX Gallery nabízí službu zajistit Kupujícím výrobu šperku dle jeho konkrétních požadavků. Tento způsob Zakázkové výroby má specifický režim, zejména co se týká plateb (je v takovém případě požadována zálohová platba), termínu dodání (ten je domluven individuálně a je potvrzen e-mailem), odstoupení od smlouvy a úpravy daných šperků.

Co se týká odstoupení od smlouvy u Zakázkové výroby, tak v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

Dodávka Zboží (např. šperku) upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

Dodávka Šperku, jehož cena (nebo cena jeho komponentu) závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Výměna Šperku o jiné požadované velikosti a jiné úpravy šperků.

A) běžně dostupných na e-shopu: Kupující je oprávněn požádat Provozovatele (osobně, telefonicky či e-mailem) o výměnu Šperku zakoupeného v Internetovém obchodě foxgallery.cz za stejný Šperk o jiné požadované velikosti. Provozovatel takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

a. daný Šperk je u Provozovatele skladem,

b. Kupující požádal o výměnu dodaného Šperku do 14 dnů ode dne doručení příslušného původně zakoupeného Šperku, a

c. Kupující Šperk doručit Provozovateli v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného Šperku, které obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí. Spotřebitel je povinen zásilku pojistit pro případ poničení či ztráty.

d. Provozovatel kupujícímu e-mailem potvrdí, zda je schopen příslušnému požadavku na výměnu Šperku vyhovět.

Kupující nese náklady spojené s výměnou takového Šperku (jedná se zejména o náklady spojené s vrácením původního šperku a zaslání šperku o nové velikosti). Výši kalkulovaných nákladů sdělí Provozovatel Kupujícímu e-mailem. V tomto případě se Šperk stává Zbožím na zakázku a řídí se pokyny pro zboží na Zakázku dle těchto obchodních podmínek.


B) U šperků na Zakázku realizovaných na základě zadání klienta. V případě úpravy šperku na Zakázku„tj. zboží upravené podle přání Kupujícího nebo zboží vyráběno pro jeho osobu, a z toho důvodu Kupující není v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle čl. 14 těchto obchodních podmínek.