FOX

 

EXPOZICE

Ve FOX Gallery se umění potkává s reálným životem. První
část, umělecká, prodejní expozice, je věnována umění
a designu. Naleznete u nás obrazy, sochy, autorské šperky, ale
i spousty dalších forem umění od renomovaných umělců,
kteří vystavují nejen v Čechách, ale i v zahraničí
a jsou nositeli nejednoho ocenění. Nově také najdete drobné designové suvenýry, hračky, knihy, doplňky.

FOX kromě samotného design shopu v prostorách v budově Galerei moderního umění v Hradci Králové, vystavuje práce ikonických tvůrců, ale také studentů kreativních univerzit pod vedením výrazných lektorů, rovnež vystavuje mladé nadějné autory.  Usiluje se o propojování volného umění s designem a architekturou. Motivuje veřejnost, aby se tyto hodnoty stávaly přirozenou potřebou pro život.

Součástí FOX je také skupina zvaná FOX Flowers ateliér. V tomto ateliéru se připravují květinové zakázky pro firmy, cateringové společnosti, divadla, jednotlivé restaurace, hotely, ale také pro jednotlivce.

Sochy žijí v spolu s obrazy, uměleckými objekty, šperky a doplňky. Záměrně kombinujeme jednotlivé prvky, abychom zprostředkovali dojem, že právě toto je, či by mohla být součást každodenního života. Rádi bychom vám umožnili načerpat energii a touhu žít spolu s uměním.
FOX Gallery se nesnaží prezentovat díla jako izolované objekty. Naší snahou je přiblížit umění do vašich domovů. Chceme vás motivovat, inspirovat a být cestou k získávání informací, zážitků, pocitů nejen u nás, ale i v ostatních galeriích a muzeích.

Připravovaná výstava: Současná ilustrace a její užitná podoba

Připravujeme pro Vás výstavu českých ilustrátorů. 5.3. 2019 proběhne vernisáž. V nejbližsí době budeme informovat o detailech.

Kurátor výstavy: kamilakucerova@foxgallery.cz

Unikátní expozice autorského šperku


Autorský šperk lze vnímat jako výsledek autorových myšlenek, odraží jeho monentální rozpoložení, pocity a vjemy. Na jeho tvorbě autor pracuje od nápadu až po hotový šperk či objekt. Jedná se o ojedinělý, výjimečný kus, který nevzniká ve velkých seriích. Každý jednotlivý kus je unikátní. Šperk není pouhou ozdobou, historicky je nositelem ochranného významu - amuletu, ale i společenského významu a zařazení. Provazí člověka napříč dějinami a nese generační informaci. Jeho podoba a význam se neustále vyvíjí.

Český a slovenský šperk hraje historicky důležitou roli ve vývoji světového autorského šperku. Ve FOX vám představujeme unikátní expozici autorského šperku, která zahrnuje ikonické kusy vyjímečnych autorů několika generací, včetně dnes již nežijících výrazných jmen českého a slovenského šperku, objektu.

Autoři jsou v expozici autorských šperků několika generací, zastoupeni většinou jedním až dvěma ikonickými šperky či objekty. V expozici najdete jména Dana Bezděková, Lucie Houdková, Eva Eisler, Markéta Kratochvílová, Hanuš Lamr, Kateřina Matěchová, Vratislav Karel Novák,  Jolana Krédlová-Nováková, Pavel Opočenský, Zdena Roztočilová, Kateřina Řezáčová, Eva Růžičková, Ludmila Šikolová, Nicole Taubinger, Petr Vogel, Hanuš Lamr ... Expozici průběžně doplňujeme o stálice českého a slovenského šperku, ale také o nové nadějné tváře.

Kromě jiného najdete v expozici FOX také výběr klausurních prací studentů UMPRUM ateliéru K.O.V., ale také Univerzity Ladislava Sutnara Ateliéru kov a šperk. Kromě těchto unikátních objeků a šperků, lze vidět , či si i pořídit současné autorské šperky pro každodení nošení, kolekcí čítajících max. 50 ks.


Jan Svoboda

Můžete u nás vidět, případně si koupit obrazy Jana Svobody malíře z Radňonic. Typickým rysem výtvarného projevu je abstrahování postav a předmětů do prostých symbolů a znaků. Vedle malby zabývá i dřevěnými sochami a originálním nábytkem.

Michal Nesázal

Michal Nesázal se narodil v roce 1963 v Brně.
Je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, kde studoval v malířském ateliéru Jiřího Sopka.
Po Vladimíru Kokoliovi a Františku Skálovi se v roce 1992 stal historicky třetím laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.
V 90. letech patřil k autorskému okruhu kultovní pražské Galerie MXM. Byl členem skupiny Pondělí, která ve stejné době významně ovlivnila domácí výtvarnou scénu.
Časné objekty, koláže a instalace postupně nahradila konceptem podložená precizní malba, která je pro něj charakteristická dodnes. Jeho tvorbu vždy provázely typické motivy se silným symbolickým akcentem, ať už to byl třínohý pes, pán v klobouku nebo imaginativní produchovnělé krajiny, které se na dlouhou dobu staly poznávacím znamením jeho práce. Samostatně vystavoval např. v Galerii Via Art (Vividspace, 2008), Galerii Caesar (Pure Land, 2006), Galerii Jelení (Neonland, 2004) a Galerii Václava Špály (Představte si, co se mi zdálo, 1997). Zúčastnil se kolektivních výstav Cena J. Chalupeckého (DOX, Praha, 2010), Imprese (Galerie Rudolfinum, Praha, 2005) nebo Perfect Tense (Jízdárna Pražského hradu, 2004). Je zastoupen v Národní galerii v Praze. V loňském roce Galerie hl. města Prahy uvedla reprezentativní výstavu jeho kreseb s názvem.

Kmenoví autoři galerie David Mazanec a Michaela Bachoriková - dvojice nadějných, mladých autorů

David Mazanec a Michaela Bachoríková - životní i umělecká dvojice, která absolvovala svá studia v Ostravě, David u prof. Daniela Balabána a Michaela u prof. Maria Kotrby později Jaroslava Koléšky.

David je mladý začínající umělec, který postupně hledá svůj stylový výraz, do svých děl promítá inspirace a prostředí, kterými prošel.

Na výstavu Pár čar,kterou speciálně připravil pro FOX Gallery, ovšem přichází už s jasně promyšlenou koncepcí, s určitým programem, který rozvíjí a pohrává si s ním v různých intencích. Představuje dva plány, které se vrství a překrývají a jsou ideově naprosto protichůdné. Abstraktní plán, který je spodní vrstvou, tou vzdálenější, vychází z pohledu na krajinu, vesmír, jak ji vnímá svýma očima, je to zkratka, záznam jeho vidění prostoru.

Ten formuje zpočátku neurčitá hmota, která se transformuje a přeměňuje ve stále dokonalejší útvary. Probíhá tu geneze světa, existence a její záznam v časoprostoru.

V abstraktním plánu pracuje s momentem řízené náhody, je to spontánní akt podobně jako u akční malby.

Vrchní vrstva je naprosto odlišná svým pojetím, je to záměrný protiklad, kdy naopak racionálně a řízeně vytváří struktury, do kterých se snaží semknout a uchopit abstraktní entropickou krajinu. Struktura je stavebním prvkem, jejím opakováním konstruuje postupně osnovu a systém, dle kterého je uspořádán náš smyslově vnímatelný svět. Platí tu řada pravidel a zákonů, které prvotní entropii dávají řád.

Malíř je vyjadřuje pomocí linií a pravidelně se opakujících bodů.

Následným rozměrem je i čas, protože v momentě dokončeného obrazu se celé dílo stává jakousi retrospektivou. Obsahuje moment tajemství, který se skrývá za pevnou strukturou, osnovou a postupně ji při dlouhodobějším pozorování můžeme pro sebe odkrývat. Každý si ho může objevovat a odkrývat po svém a ve svém čase.

Michaela doplňuje celou koncepci svými neotřelými drátěnými a abstrahovanými kompozicemi divokých zvířat. Jedná se o dokonalou zkratku v duchu asijských mistrů, kaligrafie přenesená do prostoru. Kompozice je symbolem a vystihuje charakter zvířete. Je odlehčená a zcela minimalistická v duchu zen filozofie.

Martina Rotlingová

 

Martina Rӧtlingová je mladá, slovenská autorka s diplomom z Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vystudovala obor současná malba. Hlavním zájmem v její tvorbě je lidské tělo, portrét. Zabývá se chápáním ženy v současných kontextech. Ženské figury a portréty zasazuje do prostředí, kontextů, které poukazují na osobní problémy žen na jejich emocionální stavy v různých etapách života.

Martina se při zpracování těchto témat drží realistického až hyperrealistického  přístupu k malbě. Byť barevností mnohdy nekorespondují s realitou.  Autorka často používá „close-up“ obrazy a nadrozměrné poměry vůči skutečnosti.Studio dechberoucí Kolekce Concrete
Kateřina Matěchová, Karla Olšáková

Původní inspirací pro sérii betonových broží, náušnic a náhrdelníků bylo město a využití železobetonu v architektuře. Hlavním konceptem šperků je přímo proces jejich výroby. Probrušováním betonu se dostáváme do jeho nitra, kde se nám odhalují krásné grafické motivy vytvářené nerezovými pružinkami uvnitř materiálu. Od geometrických tvarů a škály bílé a černé se betonová tvorba začala roršiřovat také o organické tvary a další barevné akcenty, aby ukázala, že beton nemusí být nutně jen příkladem chladného technického materiálu, ale může přijímat i podobu ohlazených oblázků.

Kateřina Matěchová - Pastelky

...a v tomto případě mnohobarevný život pastelek opouští papír a zdobí nás.

Kateřina Matěchová - Meander

Pod mnoha úhly se klikatí bukové dřevo, které jakoby se probudilo a pomalu se stáčí do své přirozené podoby vinoucích se větví.

Kateřina Matěchová - Podložky

Množství nerezových kroužků tvoří svým seskládáním dokonalý rytmus, který se mění v závislosti na řazení jednotlivých segmentů a dává tak pohyb jinak statické mase kovu.

Karla Olšáková - Kolekce Organic

Karla Olšáková - Kolekce Cube

Fascinuje mne geometrie. V kolekci nazvané jednoduše Krychle jsem začala zkoumat a rozvíjet její možnosti struktury i způsoby rozkladu. Minimalistické hříčky dále zásadním způsobem obohacuji o kinetický prvek, díky němuž mé kompozice získávají na variabilitě a na těle svého nositele začínají žít vlastním životem.

Karla Olšáková - Nová kolekce Dech

V současné podobě projektu 4D , Karla hájí architektonickou kvalitu uměleckého šperku . Základními stavebními kameny jejích jemných prací jsou často jasně definovány stereometrické formy. Z nich staví buď pevné kompozice, jejichž pohyb je generován v těle toho, kdo je nosí , nebo konstrukcí , které jsou kinetická od svých samotných základech. Šperky , které se na první pohled zdají být logicky sestavené z opakujících se prvků, dostává do silně sledované iracionální kvality, díky nekonečné variabilitě uskupení. Tento potenciál je záznam umělcova vjemu do intenzivního dialogu mezi sebe a nositele kusů . Jako odrazový můstek do své sbírky , co jsem našla za zrcadlem ( na kterém Karla pracovala závěrečný rok studia na umělecké vysoké škole v roce 2011 ) , Karla používá svých vlastních zkušeností z pozoruhodných příběhů Lewise Carrolla . Abstraktní objekty jako holé , zřejmě jednoduché a jasné kompoziční principy byly důkazem tajemného sledu událostí. Materiál promlouvá stejnou naléhavostí i bez obrazových prostředků . Racionální struktura se stává vstupenkou do světa fantazie také v její aktuální kolekci, nový dech, ve kterém Karla podtrhuje napětí mezivnější a vnitřní profily objektů . Karla tak upozorňuje na vzrušující spojení mezi světem kolem nás a v nás , makrokosmos a mikrokosmos ,viditelné a skryté.
Petra Matějovičová / UMPRUM Muzeum, Praha

Lucie Houdková – kolekce Bondáž

Inspiraci pro své šperky většinou hledám v přírodě a jejich strukturách. Kolekce „ Bondáž“ vznikla experimentováním s gumovým materiálem a jeho svazováním, tak aby vznikaly bující vypouklé útvary, které připomínají živí rostoucí organismus. Šperky zachycují svár sil, akt násilí. Předlohou mi byly erotické fotografie japonského umělce Nobuyoshi Araki. Podle jeho fotografií, které se nazývají „Bondage“ je pojmenovaná i kolekce mých šperků. Jedná se o erotickou techniku svazování, ženských těl.

Lucie Houdková - Serie šperků "Kokony"

Velkým zdrojem inspirace pro mé šperky jsou přírodní formy a jevy, které se přeměňují svou vlastní fantazií. V sérii šperků s názvem "zámotky", jsem intuitivně vytvořila organické tvary. Mé šperky vyrůstají z materiálu, který používám. Obvykle nemám žádný návrh. Mám nápad, který se mění v samotném procesu tvorby. Vytvořením biomorphických tvarů se také odkazuji na něco, co lze charakterizovat jako mužské a ženské zásady, které přilnuly v celek a vytváří něco nového. Šperky jsem nazvala " zámotky ", protože se podobají útočišti housenky . Jsou vytvořeny stejně pomalým procesem vrstvení materiálu. Některé z obrazců je možné i otevřít jako krabice a uvnitř můžete něco ukrýt. Jde o hmyzí kokony , které uvnitř ukrývají proces změny (život).

Pracuji s polypropylénovými páskami , které se běžně používají například pro balení dárků. Z pásky udělám různě pokroucené tvary, které kombinuji. Základem mé práce je ruční práce. Jednotlivé tvary a vzory vznikají mou rukou, jako když sochař tvoří modely pro jeho sochy. Celý pracovní postup je pro mě velmi důležitý. Je to jako meditace, v níž se snažím oživit své nápady.

Zdena Roztočilová - akademická sochařka, malířka

Typickým výrazem šperků Zdeňky Roztočilové (nar. 1957) jsou střízlivé geometrické konstrukce, které však mění svůj vzhled podle použitého materiálu. Autorka stále experimentuje a tak po obecných kovech, mosazi a pakfongu kombinovaných s perletí pracovala s technickým plastem napodobujícím žulu (corian), aby jej vzápětí překvapivě vystřídala pálenou hlínou. Její brože, jehlice a naušnice vykazují rysy ukázněného projevu a velkorysého sochařského cítění, které sice dodržuje pravidla nositelného šperku, ale nenechává se jimi příliš svazovat.

 

Antonín Hepnar - designer

"Antonín Hepnar se naučil pracovat se dřevem ve svých studijních letech a nikdy ho nevyměnil za jiný materiál. Zpracování je technikou, jejíž znalost provází člověka od starověku – soustružením. Záměrně tedy vymezil svůj výtvarný prostor velmi úzce, přesvědčen, že materiál i proces zpracování, který zvolil, nebude znamenat omezení či zúžení jeho výpovědi, ale naopak přispěje k tomu, aby se stala co nejpřesvědčivější a nejplnější . Hepnarova tvorba sdostatek přesvědčuje, že díky těmto specifickým determinacím naplňuje svoje poslání vrchovatě. S materiálem, který zvolil, pracuje s neomylnou virtuozitou, dává maximálně vyniknout jeho kvalitám, jeho teplému, matnému povrchu, jeho ušlechtilé kresbě let, vyhledává pro něj tvary, které neodporují jeho přirozenému vzhledu, ale také přiznávají a podtrhují jeho charakter. Při tom se mu podařilo rozkrýt širokou škálu druhů a dát tak dřevu podobu monumentální, komorní i intimní. Ve své výtvarné práci využívá procesy, rozšiřující odvěký rejstřík tvarování. Princip skládání elementárních tvarů se mu stává základem při budování interiérových artefaktů, ale i volných plastických objektů. Antonín Hepnar rozkrývá stále nové kvality materiálu, s nímž pracuje, rozšiřuje rejstřík jeho využití i jeho výtvarné polohy. A to je v době, kdy se se dřevem, uchovávající v sobě rukodělný zásah, setkáváme tak zřídka, hodnota nad jiné cenná."
PhDr. Ludmila Kybalová CSc. o Hepnarovi
Více informací: www.hepnardesign.com

Ateliér K. O. V.
a Eva Eisler

Již jsme vás informovali o tom, že u nás jsou obrazy a sochy, ale to stále není všechno. Připravili jsme pro vás expozici klauzurních prací studentů ateliéru K. O. V., který vede Eva Eisler. Jedná se o šperky a objekty sběratelské hodnoty.
Ateliér K. O. V. (Koncept, Objekt, Význam) je součástí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Cílem ateliéru je vést studenty k hlubšímu porozumění širokého spektra prostorové tvorby pomocí interdisciplinárního přístupu k materiálu, konceptu a formě, v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Co se týče samotné vedoucí ateliéru, Evy Eisler, její tvorba je rozsáhlá a členitá. Patří k významným světovým uměleckým šperkařům a zároveň působí v oblasti architektury, designu, výtvarného umění a věnuje se kurátorské a výstavní činnosti. Pro více informací navštivte stránky ateliéru
http://www.vsup.cz/cs/uzite-umeni/atelier-kov-konceptobjekt-vyznam

ocenění ateliéru

Cena šéfredaktorů Designblok 10 - za nejlepší prezentaci školy
Cena šéfredaktorů Designblok 09 - za nejlepší prezentaci školy
Cena šéfredaktorů Designblok 08 - za nejlepší prezentaci školy
Cena rektora VŠUP 2007 - za nejlepší ateliér

ocenění studentů

Kateřina Matěchová, MARZEE Gallery Graduate Prize 2012
Karla Olšáková, MARZEE Gallery Graduate Prize 2011
Klára Šípková - " Excelentní studentský design 2009 " za kolekci šperků STRETCH
Steinerová Anna - " Excelentní studentský design 2008 " za soubor šperků SHOPRING
Kateřina Řezáčová - Cena katedry užitého umění VŠUP 2008

nominace

Janja Prokič, Czech Grand Design - finalistka šperkař roku 2012
Nastassia Aleinikava, Janja Prokič, Designer šperků roku 2011, kolekce " LURE "
Nastassia Aleinikava a Kateřina Matěchová " Objev roku ", Czech Grand Design 2008

Eva Eisler

Tvorba Evy Eisler je rozsáhlá. Patří k významným světovým uměleckým šperkařům a zároveň působí v oblasti architektury, designu, výtvarného umění a věnuje se kurátorské a výstavní činnosti. Dlouhodobě přednášela na New York University, Parsons School of Design a Rhode Island School od Design. V současné době vede ateliér K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Její díla jsou zastoupena v řade významných soukromých a veřejných sbírkách jak ve Spojených státech, tak v Evropě, napřiklad v Brooklyn Museum of Art, Cooper-Hewitt Design Museum, Museum of Arts and Design a Metropolitan Museum of Art v New Yorku; Renwick Gallery ve Washingtonu, D.C. Museum of Fine Arts v Montrealu, v Bostonu a v Houstonu, v Pinakothek der Moderne v Mnichově a dalších.
Zúčastnila se mnoha samostatných a skupinových výstav po celém světě.

Z ocenění stojí za zmínku:

Residency, Rockefeller Study Center, Bellagio, Italy,
Fellowship, 1993, New York Foundation for the Arts
Form 2003, for “mono cimetric”, Bundesverband Kunsthanwerk, Germany

IVANA ŠRÁMKOVÁ

Autorka převážně figur lidí a zvířat. Po celou její uměleckou kariéru se tedy zabývá figurativním sochařstvím. „Je to moje téma, moje řeč, je to mně nejbližší způsob vyjadřování.“ Přijďte do FOXu objevovat krásy skla v podobě ojedinělých soch a odnést si nejen svůj pocit, či zážitek... Jak sama autorka říká: „Použití skla na výrobu soch je hodně specifické, neboť jeho zpracování vyžaduje velikou zkušenost a dovednost.“Pro více informací navštivte stránky samotné autorky http://www.sramkova.com/

vybrané veřejné sbírky:

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha,
Národní galerie, grafická sbírka, Praha
Severočeské muzeum, Liberec

Nicole Taubinger

Nicole Taubinger se narodila v roce 1972 českým emigrantům v Německu. Zde strávila první část svého života. Dospívání prožívala mezi Českou republikou, Německem, Španělskem a Spojenými Státy, kde získala vzdělání na University of Oregon v oboru kov a šperk.
Po návratu do Mnichova Nicole pracovala jako zlatnice po několik let do doby, než se začala věnovat uměleckému šperku a současnému umění nezávisle. V současné době žije střídavě v České republice a Chorvatsku, kde s přítelem Iwanem Seikem provozují přímořskou galerii současného umění.
Kromě práce se stříbrem a zlatem se Nicole Taubinger v poslední době zaměřuje na zpracovávání veškerých recyklovatelných materiálů jako je převážně umělá hmota, aluminum a různé druhy fólií. V jedné z posledních kolekcí kombinuje ušlechtilé materiály jako jsou perly a polodrahokamy s plasty nalezenými na plážích Chorvatska, ale také víčky od plastových láhví, které nachází v popelnicích. Její aktuální kolekce jsou zastoupeny ve významných galeriích se šperkem a designem v Německu, Anglii a dalších evropských zemích.

CHRISTIAN MUSHENKO, SYDNEY, AUSTRÁLIE

Renomovaný fotograf Christian Mushenko pocházejí se Sydney.Je zastoupen v galerii v NYC June Bateman Fine Art.

Ve FOX Gallery se setkáte s jeho zcela uměleckou polohou, nicméně je třeba připomenout, že obrazům se kterými se setkáváte, které jsou čisté a nezatížené konturami, obrysy, předcházely krajiny a záznamy moře a oceánu.
Jeho obrazy mořské krajiny se objevují v hollywoodských filmech Sex ve městě II a Jíst, meditovat, milovat, najdete je u soukromých sběratelů a milovníků fotografického umění jak v New Yorku, tak v Londýně a Sydney.
Vášeň, jak nazval cyklus, se kterým přichází i do Prahy, zachycuje proces zrodu „obrazu“. Je to zachycení světla, jak se proměňuje a rodí se ve své vlnové délce, tak že jsme schopni ho rozpoznat svým okem. Snaží se jít skutečně do prvopočátku a zachytit syrový obraz světla. Je to záznam bez následné postprodukce a úpravy fotografií. Nezajímá ho tedy jen výsek v určitém čase, ale zabývá se procesem a proměnou.
Je to dobrodružství v čase jako další proměnné veličiny, světlo je hmotou, kterou se neustále snažíme zachytit a prezentovat, ovšem je specifické, protože není konstantní a stabilní.
Vlnové délky zachycuje jako světelná pole, obraz však není objektivní, protože autor je zároveň receptorem a na papír přenáší svůj subjektivní pohled skrze své oko. Celý proces zachycení světla a práce s ním je nekonečnou vášní a pronikáním a zrozením skrze temnotu, která je všudypřítomná ve vesmíru. Světelný paprsek jako hmota ji však proniká a utváří obrazy, které v našem mozku jsou dekodovány. Je to mysterium a zrození obrazů, které se autor snaží skrze svůj fotoaparát uchopit a seznámit nás s nimi.

'

Eva Vontorová'

'

Eva Vontorová tvoří pod značkou Ether. Navrhuje limitované série luxusních kožených doplňků pro rodiče a děti. Hlavním motem kolekce je sdílení a multifunkčnost. Maminka může sdílet kabelku se svou dcerkou, protože stačí jen správně nastavit délku ucha. Stejně tak může maminka použít ucho své kabelky jako pásek pro dceru, případně může dcera nosit stejnou kabelku jako maminka ve zmenšeném podání. Kabelky a pásky jsou vyrobeny ručně v limitovaných sériích z pravých převážně italských usní. Rozvíjejte svůj osobní styl s Ether doplňky prostřednictvím FOX Gallery. Bližší informace na http://www.ether.cz/

Martin Žampach - produktový designer

Martin Žampach vystudoval uměleckořemeslné zpracování skla. V roce 2006 dokončil studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslový design. Martin studoval také produktový design na Akademii umění v Polském Krakově. Jeho práce se soustředí kolem průmyslového designu, nicméně velká část jeho času je věnována designu skla pro vlastní kolekce nebo pro různé české a zahraniční sklárny. Jeho zkušenosti jsou rozsáhlé, pracoval např. pro architektonické studio v Londrině v Brazílii, pro jedno z nejznámějších španělských design studií CuldeSac ve Valencii, dále také v největším design studiu v Rusku Art Lebedev v Moskvě a v design studiu Flex/cocoon v Praze, kde se zabýval strukturálním obalovým a průmyslovým designem. Nyní pracuje jako nezávislý designér.

Ocenění:

 


 • FOX Flowers ateliér a show room
  V malebném dvoře
  Karolíny světlé 31
  110 00 Praha 1

  PO - PÁ 9.00 - 17.00

  MON - FRI 9.00 - 17.00

  info@foxgallery.cz

 • IČ: 29411823
  DIČ: CZ 29411823

 • FOX Design shop a výstavní část
  Budova Galerie moderního umění
  Velké náměstí 140
  Hradec Králové

  ÚT - PÁ 10.00 - 18.00
  SO 11.00 - 16.00

  TUE - FRI 10.00 - 18.00
  SAT 11.00 - 16.00

  info@foxgallery.cz